top of page

Virvelprinsippet – hvordan fungerer det?


Vann er dét viktigste element i vår kropp. På én del faste stoffer, kommer tre deler vann.

Alle stoffskifteprosesser er avhengig av vann; det har en essensiell rolle i alt. Vann gjør at stoffene i våre celler, lymfer og vårt blod blir holdt i løsning – i en svevende tilstand. Det er denne tilstand som gjør det mulig at stoffene er i stand å reagere med hverandre (--> hydrolyse).

Får vår kropp for lite vann, eller vann i dårlig (klumpete) kvalitet, påvirker dette stoffskifteprosessene i aller høyeste grad. Kroppens egen «søppeltømming» forstyrres mer og mer. Resultatet blir lagring av slaggstoffer og gifter i både vev, årer og organer. Dette er gjerne starten av (kroniske) sykdommer.

Forskning i nyere tid (jfr. bl.a. Dr. med. F. Batmanghelidj) bekrefter at vannmangel – kvantitativ og kvalitativ – er en stor del av årsaken til kroniske-/stoffskiftesykdommer.

Vannforskere har funnet ut at meget komplekse biomolekyler som proteiner, enzymer eller DNS er avhengig av vannkvaliteten. Biomolekylens funksjoner kan bare utføres hvis den tredimensjonale strukturen er i orden. Høystrukturert og harmonisk vann sørger for dette.Vannets hukommelse – drikker vi elektrosmog?

Vann lagrer informasjon – slik en harddisk gjør. Stoffer og svingninger/frekvenser legger igjen et slags «fingeravtrykk» som varig lagres i vann. I aller høyeste grad bør vann derfor renses på «informell» basis.

Blir vann utsatt for elektromagnetiske svingninger, blir de ikke bare lagret, men vann gjør disse svingningene til dets egne. Slik en gitar-streng begynner å ta over svingningen fra nabo-strengen. I motsetning til strengen som etter en liten stund vil stoppe å svinge, lagrer vann nesten ubegrenset slike svingninger. Med de rette måleapparatene kan slike svingninger påvises sågar etter flere måneder.Vann er ytterst mottakelig

Vannets forbausende egenskap er at det ikke bare lagrer selve svingning, men også den høyere og dypere toneleien til svingningen. Det er omtrent slik som om flere personer eller instrumenter synger eller spiller en låt i forskjellige stemme- eller toneleiene, men melodien er den samme.

Vann reagerer på alle svingninger, fra strømnett til mobil og TV m.m. Sagt på en annen måte: Vi drikker elektrosmog!

Utover dette har hver kjemisk substans en typ-egen frekvens/svingning. Når substansen kommer i kontakt med vann, eller blir løst opp i vann, etterlater disse typ-egne «fingeravtrykk».

Homøopati

I homøopatien kjenner vi til «høyfrekvent potensering». Mange undres over hvorfor substansen har virkning, når selve (materielle) virkestoff er såpass fortynnet at den ikke er synlig/påviselig lenger. Dette kalles «homøopatisk vanninformasjon».

Ved bruk av vannfiltre blir vann bare renset for materielle stoffer – de skadelige informasjonene etter stoffenes «fingeravtrykk» blir derimot lagret i vann.

Rens av informasjoner i vann

Ved siden av den stofflige/materielle rengjøring burde det i aller høyeste grad være ønskelig med «informasjons-rengjøring».

Våre kloakk- og renseanlegg er allerede overbelastet og ut av stand til å håndtere den materielle rengjøring; for ikke å snakke om å kunne gi en fysikalsk etterbehandling, slik at den skadelige informasjon kan bli slettet. Riktignok ville det være meningsløst, siden vannet på veiene fra vannverkene til våre hjem, igjen tar opp mye ny informasjon. Den eneste virkefulle metoden for å kunne nyte vann uten elktrosmog-informasjon er virvelvann direkte fra egen vannkran.

I nyere tid har såkalte vannvitaliseringsapparater blitt meget populære. Gjennom tilsynelatende positiv informasjon skal vannet bli ’vitalt’ igjen. Den skadelige informasjon som allerede er i vannet blir dog ikke slettet.

Det kan sammenlignes på følgende måte: når naboens alt for høye og bråkete musikk skal dempes med å sette på enda høyere og bråkete musikk selv. Riktignok har man overdøvet naboen, men om det er riktig måte å sørge for ro på er tvilsomt.

I motsetning til informasjonsapparatene jobber Vortex Power – virvleren med varig å slette informasjonene som er lagret i de store H2O – clusterne. Gjennom naturens virvelprosess blir H2O – clusterne splittet opp og informasjonene blir på så måte slettet.Naturen er forebildet for virvelteknologi – tilførsel av mer oksygen og energi

I en fjellbekk danser og virvler vann hele tiden. Oksygen blir rett og slett virvlet inn. Det er verdt å legge merke til 3 effekter: for det første sørger den fine fordeling av vanndråpene for en større kontaktoverflate, slik at mest mulig oksygen kan taes opp. Videre blir oksygen sugd inn gjennom et vakuum som oppstår naturlig i virvlingsprosessen. Og for det tredje gir virveldynamikken en ordnet og høystrukturert vannstruktur.

På basis av H2O – molekylene skjer følgende: gjennom den intensive bevegelsen blir vann – clusterne regelrett rivet i stykker. Flere og flere molekyler blir «befridd» ut av de store vann – clusterne. Dette resulterer i at vann har flere «hender» til disposisjon igjen, for å kunne binde viktige (nærings)stoffer som skal transporteres gjennom kroppen.

Vortex Power løser opp vannstrukturene, slik at vann igjen flyter lettere og bedre gjennom kroppen og blodet. I tillegg blir «løsemiddelfunksjonen» mangedoblet, noe som er essensielt for hele stoffskifteprosessen. Oppløsningen av vannstrukturen muliggjør opptaket av oksygen i vann. Gjennom virvelprosessen får vann tilbake dets livsgivende egenskaper.
Oksygen som er løst opp i vann

Er oksygenrikt vann av betydning? I følge skolemedisin har oksygenrikt vann ingen som helst betydning. Gjennom pusting opptaes nok oksygen, følgelig er de forholdsvis små mengder oksygen i vann til ingen nytte.

I 1931 fikk den tyske lege og fysiolog Otto Heinrich Warburg nobelpris i fysiologi og medisin. Han oppdaget at ingen sykdom – ikke en gang kreft – kan overleve i et surt miljø. Om man minsker cellenes oksygentilførsel med 35% over en 48 timers periode, kan det muligens vises første tegn på kreftutvikling.
En annen tysk personlighet som forsket på oksygen som helbredelses-middel var fysiker Manfred von Ardenne. Han utviklet den såkalte «Oksygen – Multiskritt – Terapien». Otto Heinrich Warburg var en stor inspirasjonskilde for von Ardennes arbeid. Terapien viste seg meget suksessfull, men hvorfor vi ikke hører om slikt behøver jeg nok ikke å forklare.

En undersøkelse vedrørende oksygeninnhold (O2) per liter vann kunne vise til følgende: vanlig kranvann mindre enn 3mg O2/l; kildevann 11mg O2/l og Vortex Power – vann litt over 15mg O2/l.

Oksygen som er løst opp i vann når de nedre tarmområdene som igjen påvirker tarmfloraen svært positiv.

Og hva sier forskningen ellers om oksygenrikt vann? Omfattende studier viser bl.a. en tydelig forbedring av hjerte-kar-systemet, en stimulering av immunsystemet, og den fysiske og psykiske prestasjon viste også positiv forandring, samt at pusten ble dypere. Videre kan nevnes at lever og nyrene reagerer svært positiv på oksygenrikt vann. For å si det enkelt: kropp og sjel vil takke deg for O2-rikt vann!


Virvelvann er sunt og lett fordøyelig

Virvelprosessen gjør vann til et kvalitativt høyverdig livs- og næringsmiddel. Stoffskifteprosessen og hele fordøyelsessystem reagerer svært positiv på virvelvann.

Om man vanligvis sliter med å drikke nok, vil man gjøre erfaring med at det ’flyter’ bedre med virvelvann.

Hvorfor skal du velge virvelteknikk? ....fordi den er mest naturlig og helsefremmende!
Comments


Utvalgt innlegg
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page