top of page
klass-titelbild-stein-pulver-kapseln.jpg

Hva er «Schindele’s Mineralien™» ?


I naturen finner vi bergarter som består av lag med høyst forskjellige mineraler. Mineralenes sammensetning avhenger av bergartens sammensetning og plassering.
De mest vanlige mineraler er feltspat, smektitt, biotitt og kvarts.
Produktet «Schindele’s Mineralien™» er utvunnet av den metamorfe bergarten gneis. Dannelsen av gneis skjer gjennom høyt trykk og høy varme. Det har vist seg at mineralforekomsten i denne vulkanske gneisen er enestående verden over.* Den består av
30% alkalifeltspat, 20-30% plagioklas, 20-30% kvarts, 5-10% biotitt, kyanitt, granat,
sillimanitt, zirkon, rutil og malm.
*
Kilde: Dr. Rüdiger Butz-Braun, rådgivning for leire-mineralogi

 

Silisium utgjør den største andelen av innholdet i «Schindele’s Mineralien™». Og da i form av silisiumdioxid, SiO2 (tidligere også kalt for «kiselsyre») og silikater som er kiselsyre-salter. Videre inneholder pulveret øvrige mineralstoffer som: kalium, jern, magnesium, kalsium, natrium og fosfor samt metalliske sporelementer som mangan, sink, bor, vanadium, kobber, kobolt, krom, nikkel, titan, niob, molybden, sølv, selen m.m.*

*Kilde: Ing. Dr. Erik Mikura, geolog


I de tysk-språklige områdene i Europa bruker man et spesielt uttrykk for denne type
mineraler, «Heilerde» som ordrett kan oversettes til «Helbredende Jord» (eng. «Medicinal Clay»). «Heilerde» ansees å være mer effektiv enn vanlige, enkeltstående mineraler,
og virkemåten er forklart påfølgende måte:


De mineralske partiklene er negativ ladd, dvs. ionene som befinner seg på overflaten er negative og søker å binde seg til positiv ladde ioner. Forurensninger er ofte positiv ladd og blir på den måten bundet til overflaten av de mineralske partiklene. Slik kan toksiner og «Heilerde» -partiklene sammen transporteres ut av kroppen. Jo finere pulveret er, desto større blir «bindingsoverflaten» for toksiner.*


«Schindele’s Mineralien™» legger derfor stor vekt på at bergarten blir malt opp så fint
som mulig og at oppmalingsprosessen skjer i henhold til månekalenderen.

*Kilde: G. Zimmermann, “Heilerde - für ein gesundes Leben” (ISBN: 978-3-7766-2650-6)

 


Hvordan det hele begynte


Hr. Robert Schindele eier og driver skog i området Melk, i nedre Østerrike. Våren 1981 skulle det anlegges en ny skogsvei, og til veien ble det hentet masse fra et nytt brudd. Det skulle snart vise seg at det ble generert anselige mengder med støv fra denne massen som la seg på bakken og trærne langs skogsveienog rundt anleggsområdet. I løpet av noen dager med nedbør ble støvet vasket ned i jordsmonnet.
 

I skogen fantes en del gamle, syke og gulende trær som var merket for hogst. I midten av august, da hogsten skulle til, kom en av skogsarbeiderne med et spørsmål: «Hvorfor skal vi felle de trærne langs veien? De er fortsatt grønne og friske, og ikke til hinder.»
Schindele dro ut for å undersøke og ble meget forundret. Flere av de merkede trærne som sto i nærheten av veien, hadde overraskende kviknet til igjen, og var blitt grønne og
så ut til å være ved god helse. I løpet av sin årelange erfaring fra skogsdriften hadde Schindele verken sett eller hørt om noe lignende før. Han bestemte seg for å observere og følge dette bemerkelsesverdige fenomenet over et lengre tidsrom, og i 1985 valgte han å informere om sine funn.


En forsker kom og besøkte området for en befaring. Han tok med seg prøver fra bruddet for analyser, og rapporterte om funnet til det østerrikske Vitenskapsdepartementet, ved ministerråd Dipl. Ing. Dr. Persey. Kort tid etter arrangerte Dr. Felsenreich en
pressekonferanse hvor Schindele ble bedt om å snakke om sine observasjoner. På samme pressekonferanse holdt også forskeren Dr. Gräfe et foredrag om trærnes helbredelse.
I september samme år ble funnet av mineralene presentert i landsdekkende
radio og fjernsyn med politikere på departementsnivå som deltagende.
Responsen og oppmerksomheten gjennom denne perioden gjorde det klart for Schindele at han skulle starte en kommersiell drift av mineraler for skogforbedring.
Han malte dermed opp noen få tonn og leverte inn en ny prøve til analyse.


Mens Schindele ventet på svar satte han i gang et selvstudie og leste alt han kunne
oppdrive om mineraler. Hans syn på menneske og natur gjorde at han også så andre mulige bruksområder for pulveret. Han tenkte at “det som gjør godt for mine trær - kan
kanskje også hjelpe meg”.

Schindele forteller:


“Etter en matforgiftning slet jeg over mange år med en smertefull og oppblåst mage,
høye verdier på urinsyre (7,6 – 7,8) som igjen resulterte i gikt, og en vedvarende mandelbetennelse.

Jeg rørte ut en teskje med vann. Allerede etter noen få timer begynte jeg å få oppstøt. Samme dag forsvant trykket i magen. Dagen etter bestemte jeg meg for å doble
dosen. Luften i magen forsvant rask og etter tre dager var jeg blitt kvitt lidelsen jeg hadde
slitt med i 10 år. Etter tre uker forsvant gikten, og noe senere ble også mandelbetennelsen borte og det grå håret begynte å bli mørkt igjen.
Blodprøven som ble tatt av huslegen viste igjen normale verdier.”

bottom of page