top of page

 

 

Utvinning av "Quellsalz" 

«Quellsalz» fra Portugal er et høyverdig, krystallinsk steinsalt fra Rio Maior ved Fatima, i de portugisiske fjellene.

Steinsalt-laken som har et saltinnhold på 26%, blir på en naturlig måte løst ut fra et underjordisk saltfjell-område. Gjennom en årtusen gammel artesisk steinsalt-lake kilde, blir saltet på en skånsom måte hentet opp til overflaten. I et naturvernområdet blir laken så plassert på store «senger» for å tørke. Bare mellom mai og september kan saltet høstes, fordi solen skinner aller kraftigst i denne perioden. I løpet av 5 dager har laken tørket bort og høyverdig «Quellsalz» er klar for høsting.

 

Omtrent 80 salt-bønder i småskala produksjon tar seg av høstingen som skjer for hånd, etter gammel tradisjon. Det finnes ingen høste-måte som er mer naturlig og skånsom, enn denne.

 

 

 

Ved siden av NaCl inneholder saltet en mengde av livsviktige mineraler og sporstoffer.

Med «Quellsalz» fra Rio Maior bruker du et næringsmiddel av høyeste kvalitet.

 

Smak forskjellen på dette fantastiske naturprodukt.

bottom of page