top of page
klass-titelbild-stein-pulver-kapseln.jpg

Et forskningsprosjekt på et universitetssykehus skulle finne ut om «Schindele’s Mineralien®» ville bidra til bedring av forskjellige helse-plager ved revmatisme.
Den såkalte Verum-gruppen (blå) besto av 102 probander som i løpet av 56 dager skulle innta «Schindele’s Mineralien®», i tillegg til den vanlige revmatiske medisin.
Derimot skulle 99 probander (rød) fortsette med den vanlige revmatiske medisin, uten «Schindele’s Mineralien®».

Resultatet er imponerende!

Grafikken viser bedring (%) ved sterke symptomer for begge grupper i starten.

Fra venstre til høyre:
leddsmerter, livskvalitet, tretthet, slapphet, søvnproblemer, smerter, mobilitet.

Universitätsstudie.jpg
bottom of page