top of page

Bildeforedrag om vann

Er teknologi forenlig med liv?

Har du hørt om at vann har en indre overflate?

I Viktor Schauberger's fotspor

Den store ødeleggelsen av vannets vugge

Kampen mot klimaendringer - eller helhetsforståelse for naturvern

bottom of page