top of page

Bildeforedrag om vann

I Viktor Schauberger's fotspor

Er teknologi forenlig med liv?

Den store ødeleggelsen av vannets vugge

Har du hørt om at vann har en indre overflate?

Kampen mot klimaendringer - eller helhetsforståelse for naturvern

bottom of page