top of page
meinwasser.jpg
drøm1.jpg

Med en klar visjon, Pioniergeist og innovativ teknologi mot en revolusjon av vårt vannkonsum.

Matthias C. Mend og bedriften hans, Vortex Power®, ønsker å gjøre det lettere for mennesker å ha tilgang til kildeferskt drikkevann.


 

 

Vårt vann – vårt liv

Det er så mye mer enn bare å selge.

Den mellomstore bedriften VortexPower® i Zürich fokuserer først og fremst på opplysning. Visjonen er at alle mennesker på jorden skal ha tilgang til høyverdig drikkevann. En virkelig stor oppgave.

Matthias C. Mend, initiativtaker og en av gründerne av Vortex Power®, ønsker seg en global nytenkning.

Drikkevann er så kostbart at vi må verne om det. Ifølge UNESCO vil det i løpet av de neste 20-30 årene være stor mangel på drikkevann.

Bare 3% av jordklodens overflate er dekket med ferskvann, men bare 0,3% av dette er brukbart.

Den enorme betydningen vannet har for vårt liv og vår helse var motivasjon til å skape noe innovativt, noe som har potensiale til å forandre verden: en dyse som gjennom en naturkonform måte (i overensstemmelse med naturen) omstrukturerer og revitaliserer vann og samtidig tilfører oksygen. Slik blir vannet, som i dag renner gjennom lange ledninger med forholdsvis høyt trykk, til et velsmakende og forfriskende fjellbekkvann fra egen kran.


 

 

Uten vann, intet liv

Vann er essensielt for alt liv på jord. Alle stoffskifteprosesser i våre kropper trenger vann. Er det mangel på vann, klarer kroppene våre ikke å fungere optimalt, især vår hjerne som består av over 90% vann. I en stressfull hverdag glemmer man oftest bort å drikke vann. Dette resulterer gjerne i at vi yter mindre, konsentrasjon blir dårligere, og vår helsetilstand blir generell påvirket negativ. Men ikke bare drikker vi for lite vann, vi drikker også vann fra flasker som i tillegg utgjør en belastning for miljøet. På verdens basis blir bare én av fem PET-flasker resirkulert. I dag møter vi derfor et syn av enorme plastikkansamlinger i verdenshavene. Naturen bruker omtrent 450 år på å bryte ned én PET-flaske. I tillegg bør det sees på alle kostnader på produksjon, transport og lagring – noe som ikke er småtteri.

En idé – enkel og genial

Flere begynner å bli bevisste på at vi må redusere det enorme konsumet vi opplever i vårt samfunn. Men hvor mange er beredt til å endre noe ved seg selv/sin egen livsstil, eller investere i noe som bidrar til en forandring? Flesteparten av befolkningen viser seg fremdeles avventende, selv om enhver handling er av betydning. For Matthias C. Mend er medium vann blitt en hjertesak. Hans forretningsidé som ble lansert i 2011, sammen med utvikleren Alexander Class og forretningsmannen Peter Züger, går ut på flere prinsipper:

For det første, kunden skal få en økonomisk motivasjon for å investere i et økologisk produkt. Videre skal et økologisk produkt være innovativ, høyverdig og holdbart. Og sist, men ikke minst, skal det ha potensiale for å kunne forandre verden. Resultatet ble den innovative dysen Spring® som i 2012 ble hedret med Design Award Red Dot, for dens kombinasjon av innovasjon og bærekraft. Ideen er enkel og genial: mennesker blir motivert til å drikke mer springvann, og på den måten redusere vi vårt flaskekonsum.


 

Kildeferskt drikkevann – direkte fra din egen vannkran

Spring®-dysen er laget av stål, er kurvet, vakker å se på, og måler 30 mm i diameter og 40 mm i lengden. Vortex Power® har gjort det til sin oppgave å lage et produkt som gir mulighet til at alle kan tappe kildevann fra neste vannkran. Et vann som i utgangspunktet naturen har tenkt å forsyne oss med.

Spring®-dysen gjennomgår strenge kvalitetskontroller, er 100% Swiss-Made og kan monteres på hvilken som helst vannkran. En kraftig virvel i virvelkammeret revitaliserer og omstrukturerer vannet slik det er å finne i en fjellbekk. Små hull ytterst på dysen forsørger vannet med livsviktig oksygen og energi. I 2015 ble dette i et forskningsarbeid i USA vitenskapelig dokumentert og deretter publisert i journalen «Advances in Physics, Theories and Applications».

Gjennom den enorme hastigheten i virvelkammeret blir vann-clusterne brutt opp og forbindelser av f.eks. medisiner, pesticider eller hormoner blir bundet eller oppløst, slik at det ikke lenger utløses noen reaksjoner i våre kropper. Og tusenvis av tilfredse brukere er enig i at vannet er mer smakfullt og bløtt, slik kildevann er i naturen.

 


 

Å ta sosialt ansvar, kombinert med store kostnadsinnsparinger

Mend er tillitsfull og optimistisk: hvis vi gjennom vårt produkt klarer å motivere så mange mennesker som mulig, å drikke fra vannkran igjen, og på den måten unngå forbruket av PET-flasker, ja da har vi gjort et stort skritt. Dernest bør vi ta en titt på pengebruken på kjøp av flaskevann. En behøver ikke være et geni i matematikk for å forstå at kostnadsinnsparinger kommer til å bli nokså merkbare, spesielt for bedrifter. Her vil tilgang til kildeferskt Vortex-vann resultere i medarbeidere som viser mer motivasjon, og konsentrasjon og trivsel vil øke. Dessuten er det et klart utsagn i forbindelse med å ta ansvar og vise bærekraftig handling. Flere småbedrifter og konserner deler imidlertid visjonen av Vortex Power® og forsyner sine ansatte med velsmakende Vortex-vann. Herunder finner vi blant annet verdens-konsern Sonova med sete i Sveits, motehuset PKZ i Zürich, restaurant-kjeden Tibits i hele Sveits og London. For Mend er det bare et spørsmål om tid, før flere bedrifter og mennesker vil følge etter. For vann vil alltid dreie seg om våre liv.


 

 

Vortex Power®-Source

I tillegg til Spring®-dysen er også huskildesystemet Source et eget utviklet produkt. Denne kilden produserer høyverdig drikkevann for hele huset, eller til fremstilling av næringsrik mat, forsørging av dyr eller planter etc. Dessuten forhindrer systemet kalkbelegg på en bærekraftig og varig måte.

Produktpaletten avrundes med diverse drikkeflasker av glass og rustfritt stål, et eget renseprodukt og et multiverktøy som kan brukes når man er på reisefot; fordi Spring®-dysen kan taes med hvor enn man måtte ønske å reise. På den måten er man alltid garantert tilgang til ferskt kildevann.

bottom of page