top of page
ku.jpg

Økologi som overbevisning

Troen på Naturens Kraft

Vi bruker råvarer av beste økologiske kvalitet i produktene våre, dyrket og produsert i henhold til de strenge retningslinjene i EUs øko-direktiv.
Vi legger særlig vekt på en bærekraftig og ansvarsbevisst håndtering av ressursene våre – fra dyrking til bearbeiding.


Miljøvennlig jordbruk, artsriktig dyrehold, kortest mulige
transportstrekninger og lavt energiforbruk er noe vi er veldig opptatt
av.

I desember 2020 vant vi den tyske bærekraftprisen i kategorien
biomangfold.

bottom of page