top of page
sortiment.png

Sortimentet vårt

Grunnleggende bærekraftig

Sortimentet vårt omfatter dyrefôr av høyeste kvalitet til hunder, katter, ville fugler, høner, ender, sauer og geiter.


Råvarene våre blir produsert i henhold til de strengeste økologiske prinsipper eller kommer fra bærekraftig fiske eller viltbestand.
Jorden blir ikke utarmet, men behandlet slik at den kan gi næringsrik og framfor alt sunn mat også til kommende generasjoner, for økologisk
jordbruk er også en form for aktiv beskyttelse av naturen. Jorden, drikkevannet og klimaet blir beskyttet, og råvareressursene blir
skånet. Og det kommer alle til gode - mennesker, dyr, planter, og naturligvis jorden vår.

Baum.png
bottom of page