top of page

VortexPower engasjerer seg for planting av trær.

Fra 2019 av engasjerer VortexPower seg, sammen med sine partnere nå også for skog og trær. Hvorfor det?

Rovdrift med skog og trær har alltid vært en utfordring for naturen. Det må kunne sies at rovdriften i dag er på sitt verste.

Gjennom tidene ble fruktbar og lønnsom jordsmonn gjort om til ørkenområder, noe som er et tegn på sivilisasjonenes nedgang.

Ikke bare for menneskene blir livsgrunnlaget tatt når ti- eller hundretalls store fotballbaner blir hogd, men også for dyr og planter.

Selv om vi vet at skog og trær er essensielle for alt liv på vår jord, holder vi på med nedhogging og rovdrift av et enestående økosystem.

Det virker som om vi ønsker å ha fremdrift i vår egen undergang.

Et hvert tre er en vannsøyle. Blir en slik vannsøyle – som kontinuerlig forsørger og lader opp atmosfæren med vann – hogd, går vannmengden tapt uten videre.

Hva er et tre verdt?

Ett 100-år gammelt tre som bærer på ca. 2.500 kg ren kullstoff (C), har i løpet av den tiden:

a) bearbeidet en CO2 mengde som naturlig finnes i ca.18 mill. kubikkmeter i luften.

b) omgjort fotokjemisk 3.700 liter vann.

c) lagret ca. 23 mill. kilogramm-kalorier (en varmemengde som tilsvarer ca. 3.500 kg kull).

d) stilt til disposisjon 6.600 kg surstoff til overlevelse for mennesker og dyr.

e) ’løftet opp’ - imot tyngdekraften - minst 2.500 tonn vann fra rotsystemet til tretoppen til fordamping i atmosfæren.

f) forsynt ett mennesket i minst 20 år med surstoff.

I betraktning av slike prestasjoner; hvem ønsker å se treets verdi i kun tremateriale?

Trær skjermer for vind og skaper på denne måten ly og trygghet for flora og fauna. Gjennom trær blir både vindhastighet og uttørking av jordsmonnet redusert. Slik blir det skapt et mikroklima som bidrar til dannelse av humus, og risikoen for erosjon minskes.

Livshistorien til et tre er på sett og vis også livshistorien til vann. Trær er høyt utviklete planter. Måten de gir og forsyner oss med er omfattende og betingelsesløst.

Ved kjøp av én VortexPower Spring® hjelper du med å plante ett tre. I tillegg velger du en bærekraftig måte av drikkevann-konsumet, for deg selv, dine kjære og miljøet.

Hvordan og hvor blir trær plantet?

Ved salg av én VortexPower Spring® blir det plantet ett tre. I samarbeid med ’carbon-connect AG’ støtter VortexPower AG planting av trær.

Planting av trær foretas av våre partnerorganisasjoner ’Sustainable Harvest International’ og ’Trees for the future’. Mens ’Sustainable Harvest International’ agerer i Sør-Amerika, da særlig i Belize, Guatemala og Honduras, konsentrerer seg ’Trees for the future’ på områder i Afrika som Kamerun, Kenya, Senegal, Uganda, Guinea og Tanzania.

Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page