vannvitalisering

Vann i en naturlig fungerende fjellbekk er stadig vekk i kontakt med luften. Gjennom utrettelig virveling blir oksygen "skrivet" inn i vann som dermed blir energetisert, ja aktivert. En undersøkelse kunne vise til følgende resultat, vedrørende oksygen-innhold (O2): kildevann 11mg O2, vanlig kranvann mindre enn 3mg O2, Vortex Power-vann litt over 15mg O2.

Og hva sier forskningen om oksygenrikt vann? Omfattende studier viser bl.a. en tydelig forbedring av hjerte-kar-systemet, en stimulering av immunsystemet, og den fysiske og psykiske prestasjon viste også positiv forandring, samt at pusten ble dypere. Videre kan nevnes at lever og nyrene reagerer svært positiv på oksygenrikt vann. For å si det enkelt: kropp og sjel vil takke deg for O2-rikt vann!

Mineraler

Produktet «Schindele’s Mineralien®» er utvunnet av den metamorfe bergarten gneis. Dannelsen av gneis skjer gjennom høyt trykk og høy varme. Det har vist seg at mineralforekomsten i denne vulkanske gneisen er enestående verden over.* Den består av 30% alkalifeltspat, 20-30% plagioklas, 20-30% kvarts, 5-10% biotitt, kyanitt, granat, sillimanitt, zirkon, rutil og malm. 

 *Kilde: Dr. Rüdiger Butz-Braun, rådgivning for leire-mineralogi

 

Silisium utgjør den største andelen av innholdet i «Schindele’s Mineralien®». Og da i form av silisiumdioxid, SiO2 (tidligere også kalt for «kiselsyre») og silikater som er kiselsyre-salter. Videre inneholder pulveret øvrige mineralstoffer: kalium, jern, magnesium, kalsium, natrium og fosfor samt metalliske sporelementer som mangan, sink, bor, vanadium, kobber, kobolt, krom, nikkel, titan, niob, molybden, sølv, selen m.m.*
*Kilde: Ing. Dr. Erik Mikura, geolog

© 2017 Eisenkraut . Proudly created with Wix.com